O mně

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu University Karlovy v Praze, obor psychologie. Jsem certifikovaná psychoterapeutka České asociace pro psychoterapii, profesní organizace psychoterapeutů v ČR (www.czap.cz). Psychoterapii se věnuji 30 let, a to v oblasti zdravotnictví i sociálních služeb. Pracovala jsem v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem se věnovala ženám závislým na návykových látkách. V Psychiatrické léčebně v Bohnicích v Praze jsem pracovala s mladistvými a později s pacienty se závažnými duševními poruchami. Během té doby jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik. Tři roky jsem pracovala na soukromé Psychoterapeutické klinice Eset, kde jsem vedla individuální i skupinová sezení s klienty s nejrůznějšími problémy. V roce 1999 jsem získala atestaci z klinické psychologie. Také jsem dva roky působila na Krizovém centru Psychiatrické kliniky Praha. Do září roku 2013 jsem pracovala v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kladno, od roku 2001 jsem byla vedoucí psycholog této poradny. Nyní pracuji v Intervenčním centru Kladno a zároveň působím ve své soukromé ordinaci, ve které se na Vás těším.

Služby

VE SVÉ SOUKROMÉ PRAXI MOHU NABÍDNOUT PORADENSKOU A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC PŘI PROBLÉMECH:

  • Osobních: nespokojenost se sebou samým, nedůvěra ve vlastní schopnosti, pocity vyčerpanosti a napětí, potíže s nechutenstvím a nespavostí
  • Partnerských: neúspěchy ve výběru partnera, osamělost, řešení partnerských krizí, v rozvodových situacích
  • Rodinných: konflikty s dospívajícími dětmi
  • Náročných životních situacích: ztráta zaměstnání, závažné onemocnění vlastní nebo v rodině, úmrtí blízké osoby
  • Zvládání úzkostných a depresivních stavů
  • Při psychosomatických obtížích
Při své práci nemohu poskytnout rychlé a zázračné výsledky, nabízím systematickou spolupráci s klientem po dobu odpovídající závažnosti problémů.

Formy práce

Poradenská

Během konzultací nabízím práci poradenskou, která spočívá především v pomoci nalézt klientovi jeho vlastní způsob řešení obtížné životní situace.

Individuální

Klient si může zvolit individuální formu práce. Skupinová psychoterapie je vhodná zvláště pro ty, kteří mají zejména problémy v oblasti mezilidských vztahů. Kromě toho mohu pomoci při nácviku relaxačních technik, které směřují k odstranění napětí a k celkovému tělesnému uvolnění.

Psychoterapeutická

Psychoterapeutické konzultace probíhají na základě hlubšího sebepoznání, napomáhají změnám neúspěšných životních strategií a mohou vést k celkovému rozvoji osobnosti

Adresa

Saskova 1961
Kladno 1272 01
Budoucí klienti se mohou objednávat každý všední den e-mailem, který můžete využít k prvnímu bezplatnému dotazu