NABÍDKA SLUŽEB
O m� Nab�dka slu�eb Cen�k Kontakt Psychologick� poradenstv� a psychoterapie                        PhDr. Jana Lavick�
VE SVÉ SOUKROMÉ PRAXI MOHU NABÍDNOUT PORADENSKOU A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC PŘI PROBLÉMECH:
osobních - nespokojenost se sebou samým, nedůvěra ve vlastní schopnosti, pocity vyčerpanosti a napětí, potíže s nechutenstvím a nespavostí partnerských - neúspěchy ve výběru partnera, osamělost, řešení partnerských krizí, v rozvodových situacích rodinných - konflikty s dospívajícími dětmi náročných životních situacích - ztráta zaměstnání, závažné onemocnění vlastní nebo v rodině, úmrtí blízké osoby zvládání úzkostných a depresivních stavů při psychosomatických obtížích Při své práci nemohu poskytnout rychlé a zázračné výsledky, nabízím systematickou spolupráci s klientem po dobu odpovídající závažnosti problémů. FORMY PRÁCE
Poradenská
Během konzultací nabízím práci poradenskou, která spočívá především v pomoci nalézt klientovi jeho vlastní způsob řešení obtížné životní situace.
Psychoterapeutická
Psychoterapeutické konzultace probíhají na základě hlubšího sebepoznání, napomáhají změnám neúspěšných životních strategií a mohou vést k celkovému rozvoji osobnosti.
Individuální
Klient si může zvolit individuální formu práce. Skupinová psychoterapie je vhodná zvláště pro ty, kteří mají zejména problémy v oblasti mezilidských vztahů. Kromě toho mohu pomoci při nácviku relaxačních technik, které směřují k odstranění napětí a k celkovému tělesnému uvolnění.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
tel.: 607 210 680; e-mail: LavickaJana@seznam.cz; ADRESA: Saskova 1961, Kladno 1, 272 01
Nab�dka slu�eb