O MNĚ
PhDr. Jana Lavická
(psycholog)
Vystudovala jsem Filozofickou fakultu University Karlovy v Praze, obor psychologie. Jsem certifikovaná psychoterapeutka České asociace pro psychoterapii, profesní organizace psychoterapeutů v ČR (www.czap.cz). Psychoterapii se  věnuji dvacet let, a to v oblasti zdravotnictví i sociálních služeb.  
Pracovala jsem v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem se věnovala ženám závislým na  návykových látkách. V Psychiatrické léčebně v Bohnicích v Praze jsem pracovala s mladistvými a  později s pacienty se závažnými duševními poruchami. Během té doby jsem absolvovala pětiletý  psychoterapeutický výcvik. Tři roky jsem pracovala na soukromé Psychoterapeutické klinice Eset, kde  jsem vedla individuální i skupinová sezení s klienty s nejrůznějšími problémy. V roce 1999 jsem získala  atestaci z klinické psychologie. Také jsem dva roky působila na Krizovém centru Psychiatrické kliniky  Praha.  
Do září roku 2013 jsem pracovala v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kladno, od  roku 2001 jsem byla vedoucí psycholog této poradny.  
Nyní pracuji v Intervenčním centru Kladno a zároveň působím ve své soukromé ordinaci, ve které se na  Vás těším.  
O m� Nab�dka slu�eb Cen�k Kontakt Psychologick� poradenstv� a psychoterapie                        PhDr. Jana Lavick�
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
tel.: 607 210 680; e-mail: LavickaJana@seznam.cz; ADRESA: Saskova 1961, Kladno 1, 272 01
O m�